لوگو انجمن زنان
Home » فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 2، شماره 2، بهار 2017
۱ دقیقه

فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 2، شماره 2، بهار 2017

عنوان مقالهگردآورندگان
A Review of Recent Findings for Obstetricians about Combined Oral
Contraceptive Pills
سهیلا امینی مقدم
Correlation of 4 Hour Urine Samples with 24-Hour Urine Samples for
the Diagnosis of Preeclampsia
زهرا شهرکی، خدیجه رضایی کیخایی،
نوشین امجدی، حسینعلی جهان تیغی
زهره سادات هاشمی بنجار،
فاطمه دوستی، محبوبه شیرازی
The Effect of Vitagnus on Menopausal Symptomsزینت قنبری، طاهره فروغی فر،
جیران زبردست، سارمند سلیمی،
سامان توتونچی، سارا شبیخانی،
مهناز مختاری قرکانی،
طیبه فروغی فر
Investigating the Association of Lower Uterine Segment Involvement
with Deep Myometrial Invasion in Endometrial Adenocarcinoma
سهیلا امینی مقدم، غزل کامیابی،
فریبا یارندی، صغری زارعی
Assessment of Perimenopausal Bleeding Using Three-Dimensional
Hysterography, Hysteroscopy, and Histopathology
Waleed El-Khayat,
Fatmafaisal Ibraheem, Amal Mohsen Ahmed,
Ashraf Abdelrahman Ramadan,
Sara E Khalifa, and Mohammed Faisal Ebrahim
Comparing Maternal and Neonatal Side Effects of Natural Vaginal
Delivery under Neuro-Axial Analgesia with Usual Vaginal Delivery and
Cesarean Section: A Primary Single Center Study
سودابه درویش، کوروش اعتماد،
آذر مصاحب، قاسم یزدان پناه
The Effect of a Ten-Week Aerobic Training on Atherogenic Indices,
Lipid Profile, and Body Composition in Postmenopausal Women with
Type II Diabetes
بهلول قربانیان، یوسف صابری
Presentation of a Previous Cesarean Scar Ectopic Pregnancy with
Hypovolemic Shock
ملیحه حسن زاده، مینا برادران خلخالی،
اکرم بهروزنیا

لوگو انجمن زنان

انجمن زنان و زایمان ایران

انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و مامایی و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =