فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 3، شماره 1، زمستان 2018

عنوان مقالهگردآورندگان
Effects of Estrogen and Progesterone on Catalepsy and
Motor and Balance Impairment Classified as
Haloperidol-induced Extrapyramidal Disorders
محمد مهدی صباحی، سارا آمی احمدی
رسول حدادی
Analyzing the Novel and Noninvasive Zipline™ Suture
and Comparing It with Stapler
محمدرضا عفت پرور، نیما جمشیدی،
مهسا حسنی
Aldehyde Dehydrogenase 1A1 Expression in Ovarian
Epithelial Tumors
Rasha A. Khairy ,Maha E. Muhammad,
Sara E. Khalifa, Hala N. Hosni
Ahmed M. Abd El, Aziz
Examining CA 19-9 Tumor Marker in Ovarian
Dermoid Cysts; A Retrospective Study
آذر احمد زاده، ناهید شهبازیان،
بشری ارکوازی، بهنام حمیت مایان
Diagnostic Value of Doppler Ultrasonography in the
Diagnosis of Morbidly Adherent Placenta
افسانه امیرابی، نشمیل امجدی پور،
لیلا دین پرست
An Update on the Effect of Massage and Inhalation
Aromatherapy with Lavender on Labor Pain Relief:
A Systematic Review and Meta-analysis
سمیه مکوندی، خدیجه میرزایی نجم آبادی
معصومه میر تیموری، رامین صادقی
Laparoscopic Surgery in Endometrial Cancer,
Recommended Approach: A Review
شهلا نوری اردبیلی، ملیحه عرب
پوریا گنجی
A Large Adenoid Cystic Carcinoma of Bartholin
Gland Misdiagnosed and Mistreated as a Bartholin
Cyst: A Case Report
لیلا پیرزاده، ستاره نصیری،
محمدرحیم وکیلی، مریم آمری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد