لوگو انجمن زنان
Home » فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 3، شماره 2، بهار 2018
۱ دقیقه

فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 3، شماره 2، بهار 2018

عنوان مقالهگردآورندگان
Comparison of Using Misoprostol with
or without Letrozole in Abortion Induction:
A Placebo-Controlled Clinical Trial
فروغ جوانمنش، مریم کاشانیان،
سارا میرپنگی
Joint Frailty Modeling for Multiple Recurrent Events
and Its Application in Patients with Breast Cancer
فرشته عثمانی، ابراهیم حاجی زاده،
علی اکبر راسخی
Frequency of Malignant Ovarian Germ Cell Tumor
and Distribution of Demographic Features in a
Main Tertiary Hospital in Iran
ستاره اخوان، ژیلا آگاه
عباس علی پور
Examining the Association between Endometrial Thickness
in Transvaginal Ultrasound and Results of Pipelle Endometrial
Sampling in Perimenopausal Women with Abnormal Uterine Bleeding
پریسا دینی، منصوره شعبانی زنجانی
منصوره وحدت، وحیده آستارایی
Comparing Spinal and General Anesthesia in terms of
Postoperative Pain in Patients undergoing Hysterectomy
بابک حسین زاده ضروفچی، الهه جهان
ستاره نصیری، آتوسا نجم الدین
الهام صفریه
A Case of Misdiagnosed Gestational Trophoblastic
Neoplasia with Brain and Lungs Metastasis;
Complications and Modified Treatment: A Case Report
شهرزاد شیخ حسنی، منیره میرزایی،
اعظم السادات موسوی،
میترا مدرس، ستاره اخوان
Impact of Fetal Weight in Assessment of Fetal
Cardiac Output in Three Cases of High
Output Cardiac Failure
بهناز مرادی، محمد علی کاظمی،
محبوبه شیرازی
Neoadjuvant Chemotherapy in Cervical Cancer:
A Review Article
الهام شیرعلی، فریبا یارندی،
نادره بهتاش، امید همتیان
لوگو انجمن زنان

انجمن زنان و زایمان ایران

انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و مامایی و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =