فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 3، شماره 3، تابستان 2018

عنوان مقالهگردآورندگان
Effect of Painless Labor on Postpartum Depressionحجت پور فتحی، هاله فرزین
Effects of Gabapentin on Pain Relief and Need for
Opiates after Total Abdominal Hysterectomy
فروغ جوانمنش، مریم کاشانیان،
وجیهه زمانی، نرگس شیخ انصاری
Recovery Rate of Patients with Recurrent Ovarian
Endometriomas Using Sclerotherapy
with 95% Ethanol
سعید البرزی، بهیه بهادر جهرمی،
مروارید احمد بیگی
Detection and Isolation of Chlamydia trachomatis
from Urine and Its Association with Preterm Labor
منیره رحیم خانی، علیرضا مردادی
محمد زاینده، لعیا سام
Factors Related to Empowering Iranian Women’s
Fertility Behaviors: A Systematic Review
فرزانه رشیدی فکاری، معصومه سیمبر،
مرضیه ساعی قره ناز، فهیمه رشیدی فکاری
New Management of Gestational trophoblastic
diseases; A Continuum of Moles to Choriocarcinoma:
A Review Article
سهیلا امینی مقدم، نسترن ابوالقاسم،
طاهره اشرف گنجویی
Presentation of Dysgerminoma and Gonadoblastoma
in a Patient with Swyer Syndrome
ملیحه حسن زاده، ایستک رضایی
Heterotopic Pregnancy: A Case Reportفروغ جوانمنش، مینا معینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد