فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 3، شماره 3، پاییز 2018

عنوان مقالهگردآورندگان
Post-Mastectomy Phantom Breast Syndromeسولماز فخاری، حجت پورفتحی،
هاله فرزین، عیسی بیله جانی
The Effect of a Single Preoperative Dose of Sublingual Misoprostol in Reducing
Intraoperative Blood Loss After Total Abdominal Hysterectomy: A Single-Blind
Randomized Controlled Trial
شایسته پراشی، وحیده آستارایی،
منصوره وحدت، مهدیس محمدیان امیری،
Prediction of Clinical Pregnancy Occurrence After ICSI using Decision Tree
and Support Vector Machine Methods
مهدیه کفایی قائینی، محمدرضا
امین ناصری، مرضیه آقا حسینی
Internal Evaluation of the Obstetrics and Gynecology Department of
Semnan University of Medical Sciences in 2015
الهام صفریه، ستاره نصیری،
رامین پازوکی
Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in a Fetus with
Sacrococcygeal Teratoma: A Case Report
بهناز مرادی، شهره صدرارحمی،
معصومه بنی هاشمیان، معصومه
گیتی، احمد رضا طهماسب پور،
محمد علی کاظمی
A Case Report of Complete and Prolonged Response to Hormonal Therapy
in Recurrent Metastatic Endometrial Cancer
نفیسه فقیه، ملیحه عرب
Maternal Death Following Misdiagnosis of Emolysis, Elevated Liver
Enzymes, and Low Platelet Count (HELLP) Syndrome:
A Case Report and Review of Literature
صدیقه آیتی، لیلا پورعلی، عطیه وطنچی،
لیدا جدی، زهرا محدث اردبیلی
A Case Report of A Larg Rectus Muscle Size Endometriosisعطیه میرفندرسکی، خدیجه آبادیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد