فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 4، شماره 3، تابستان 2019

عنوان مقالهگردآورندگان
Prevalence of Traumatic Childbirth and Post-traumatic Stress After
Delivery in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis
صدیقه عبدالله پور، طلعت خدیوزاده
A Comparison of the Characteristics of Neonates Born by Normal
Vaginal Deliveries and Cesarean Sections
حسن بسک آبادی، مریم ذاکری حمیدی،
فاطمه باقری
The Correlation of Adenomyosis with Benign Endometrial Lesions in
Hysterectomy Samples
محمد رعنایی، عماد کوهساری،
مینا گالشی، شهلا یزدانی
Contrastive Analysis of Vaginal Misoprostol and Foley Catheter in
Cervical Ripening and Labor Induction
شاپور شجاع، دائم روشنی،
سیده ریحانه یوسفی شرمی،
شعله شاه غیبی، فرناز زند وکیلی،
شمسی زارع،
نسرین صوفی زاده
The Association of Gestational Trophoblastic Neoplasia and Misoprostol
Administered Before Suction Curettage of Molar Pregnancy
سهیلا امینی مقدم، افسر احمد،
ستاره نصیری
Primary Vaginal Leiomyosarcoma:
A Case Report and Review of the Articles
الهام شیرعلی، فریبا یرندی،
مصطفی صفوی،
امید همتیان، مرجان قائمی
The Outcomes of Uterine Sarcoma: A Case-series of 5-Years Surveyنادره بهتاش، ستاره اخوان
An Ovarian Mass with Microcystic Stromal Tumor: A Rare Case Reportملیحه حسن زاده، فرشته بزمی
پرنیان ملکوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد