لوگو انجمن زنان
Home » فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 5، شماره 1، زمستان 2020
۱ دقیقه

فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 5، شماره 1، زمستان 2020

عنوان مقالهگردآورندگان
Fertility Preservation and Important Tips of Cancer in Adolescent and
Young Adult (AYA)
ملیحه عرب
Evaluation of Thyroid Dysfunction in Women with Gestational Diabetes
Mellitus Compared to Healthy Pregnant Women Referred to Kowsar
Hospital in Qazvin from 2017 to 2018
فهیمه حسنی، فریده موحد،
فاطمه لالوها، عنایت اله نوری
Phenotypic Evaluation of Strains of Candida albicans and Non-albicans
Candida Species in Patients with Vulvovaginal Candidiasis Visiting Amiral-Momenin Hospital in Zabol, Iran in 2019
بهمن فولادی، خدیجه رضایی کیخایی،
مرجان قاسمی، محبوبه شیرازی،
مریم احمدیان، نساء رجب پور،
سالیا امینی پویا، سلیمان سراوانی، جبرئیل فرضی
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Staging in Women with
Endometrial Cancer: A Correlation with Histopathology
آروین آرین، معصومه گیتی، اعظم السادات موسوی، ستاره اخوان، آرش آژیده، مهران عرب احمدی
Massive Edema of the Vulva: A Case Reportشهرزاد آقا عمو، فاطمه سیلاخوری، ستاره نصیری
الهام صفریه
Analysis of Ultrasonographic Misdiagnosis of Cephalothoracopagus
Janiceps Conjoined Twins: A Case Report
مهنوش ترک زبان، نساء رجب پور نیکو
عطیه کلاته، محبوبه شیرازی

لوگو انجمن زنان

انجمن زنان و زایمان ایران

انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و مامایی و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =