فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 5، شماره 2، بهار 2020

عنوان مقالهگردآورندگان
Comparing the Incidence of Episiotomy Site Infection in Two Groups of
Primiparas with and without Taking Prophylactic Antibiotics After
Normal Vaginal Delivery Referred to Bent Al-Huda Hospital in Bojnourd
گلناز گودرزی، سوسن رجبیان،
مریم احمدیان، عطیه کلاته
A Comparison of Endometrial Thickness and Pregnancy Outcomes in
Two Methods of Intrauterine Injection and Subcutaneous Injection of
GCSF in Infertile Women Candidates for IVF
زهرا رضایی، خدیجه ادبی
عادله سجادی
Comparison of Serum Levels of AMH and FSH Before and After
Unilateral and Bilateral Laparoscopic Ovarian Drilling in PCOS Women
Referred to YAS Infertility Clinic
زهرا رضایی، مهرناز ولدان،
الهه ذبیحی سلطانی
Diagnosis and Management of COVID-19 in the Third Trimester of
Pregnancy: A Case Report
آرش مشیری، مریم احمدیان،
سیده نفیسه ناصری، شیما شیبانی،
محبوبه شیرازی، برات اله اکبری،
عاطفه حسین زاده
Perineal Leiomyoma: A Case Reportسرمد نوروز زاده، صدیقه قاسمیان دیزج مهر،
هانیا فتاحی، محسن قاسمیان،
فرزانه رشیدی فکاری،
Management of Cesarean Myomectomy in a Patient with Multiple
Fibroids and an Obstructing Lower Uterine Segment Fibroid
Madhubala Manickavasagam
A Comparison of Fertility Rates in Women Undergoing IVF with a
Tubal Factor with Surgery, Tubal Factor Infertility Without Surgery, and
Unexplained Infertility
زهرا رضایی، صدیقه تقدیسی
Comparative Evaluation Between First and Second Trimester
Aneuploidy Screening Tests with Amnio Synthesis Results
پریچهر پور انصاری، محبوبه شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد