لوگو انجمن زنان
Home » فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 5، شماره 3، تابستان 2020
۱ دقیقه

فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 5، شماره 3، تابستان 2020

عنوان مقالهگردآورندگان
The Effect of Oxytocin Drip During Hysteroscopy on Operative Blood
Loss and Fluid Overload
زهرا رضایی، سیده مهسا هادی فر
The Effect of Laparoscopic Ovarian Electrocautery in Pregnancy Rate in
Metformin- and Clomiphene Citrate-Resistant Infertile Women
زهرا رضایی، مهرناز ولدان
پونه شجاعی اصل
The Effect of Various Dosages of Misoprostol for Cervical Preparation Before the
Hysteroscopy
مهرناز ولدان، محدثه مجرد،
الهام فیض آباد
The Effectiveness of Midwife-Led Interventions to Address Post-Partum PostTraumatic Stress Disorder: Critical Appraisal of Clinical Trialsصدیقه عبداله پور، طلعت خدیوزاده، رباب لطیف نژاد رودسری
A Rare Case of Late Recurrence in Pseudomyxoma Peritonei and Advanced Stage of
Borderline Mucinous Ovarian Tumor
سمیه نوعی تیمورداش، ملیحه عرب، نوشین افشار مقدم،
بهناز نوری، طیبه جاهد بزرگان
مریم طلایه
Molecular Detection of Human Papilloma Virus (Type 16,18) Using PCR and Its
Frequency in Patients with Cervical Cancer in Iranian Women
زهرا شاهی، محمد امین عدالت منش، بابک خیرخواه
Investigating the Factors Affecting the ICSI (microinjection) Success in Infertile People
Referred to an Infertility Treatment Center in Western Iran from 2011 to 2017
میترا بختیاری، طاهره بابایی،
مصطفی صفرپور، مجتبی اسماعیلی، رضوان عسگری،
شیوا روشن خواه
Relationship Between Ultrasonic Marker of Fetal Lung Maturity and Lamellar Body
Count: A Review
خدیجه سراوانی، پانته آ رمضان نژاد، راضیه بهزاد مهر، رضوانه بهزاد مهر،
الهام جوادیان، سعیده سعیدی
لوگو انجمن زنان

انجمن زنان و زایمان ایران

انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و مامایی و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =