فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 6، شماره 1، زمستان 2021

عنوان مقالهگردآورندگان
Fertility-Sparing in Cervical Cancerملیحه عرب
he Efficacy of Methotrexate Administration in the Prevention of Persistent Ectopic Pregnancy After Laparoscopic Salpingostomy in Tubal Pregnancyزهرا رضایی، نگین عظیمی
The Effect of Betamethasone on the Consequences of Late Preterm
Pregnancy: A Double-Blind Randomized Clinical Trial
زهرا فکور، رقیه ردایی، حمیدرضا خلخالی، زهرا صاحب زمانی
The Importance of Post Coital Bleeding in Countries with Low Level Cervical
Cancer Screening
خدیجه علمی زاده، فاطمه لالوها، شهرزاد شیخ حسنی، سولماز چمن آرا
First and Second-Trimester Maternal Serum Analytes for the Prediction of
Adverse Pregnancy Outcomes
مونا تقوی پور، طاهره گلینی مقدم، سید جابر موسوی
Association between Gestational Hypertension and Obstructive Sleep Apnea:
A Case- Control Study
مریم سرائی، پگاه استخریان حقیقی، حامد امیری فرد، آرزو نجفی
Gestational Trophoblastic Neoplasia with Brain Metastasis Presented with
Initial Presentation of Dyspnea: A Case Report
هاله آیت اللهی، سمیرا جهانگرد
Paget Disease of The Vulva: Report 5 Cases and Literature Reviewنادره بهتاش، فهیمه ثابت، نرگس ایزدی مود، مژگان کریمی زرچی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد