فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 6، شماره 3، تابستان 2021

عنوان مقالگردآورندگان
The Incidence of Ovarian Involvement in Endometrioid Endometrial
Adenocarcinoma: A Retrospective Analysis

طاهره اشرف گنجویی، عطیه بهمن،
سمیه نوعی تیمورداش، سهیلا امینی مقدم،
عبدالعلی ابراهیمی، مریم طلایه
Comparing the Changes of AMH Level Following Two Methods of
Laparoscopic Cystectomy for Evaluating Ovarian Reserve in Patients with
Endometrioma
صدیقه رضایی کیخایی، مانیا کاوه، فاطمه بهرامی،
کامبیز صادقی، عاطفه کمالی، مهدی افشاری
A Comparison Between Maternal and Neonatal Serum Level of
Vitamin D
and Its Relationship with Anthropometric Neonatal Factors
ربابه محمود بیگی، آیدا فتح ا… پور، اسدا… فتح ا…
پور، مریم کاشانیان، نرگس شیخ انصاری

Frequency of HR-HPV Types in Patients with High Grade Cervical
Intraepithelial Neoplasia (CIN)
فرح فرزانه، سما محمدی، الناز غفاری،
افسانه حسینی، سرنگ یونسی،
محمدمهدی طاهری امین، پیام بلوایه،
فریبا نوید پور، شهلا نوری اردبیلی
The Impact of Higgs Radiofrequency on Pelvic Organ Prolapse and Sexual
Function Among Women Suffering from Vaginal Laxity
طاهره افتخار، مرضیه حاجی بابایی، لیلا پورعلی
مریم ویژه، علی منتظری
Epidemiologic Study of Female Urinary Incontinence in South Khorasan, Iranمجید زارع بیدکی، محمد ندجفی سمنانی،
علی ندجفی سمنانی، ناهید قنبرزاده
The Relationship Between Age and COVID‐19 in Pregnancyفرزانه رشیدی فکاری، زهرا کیانی
Normal Assessment of Three Routine Axial Planes in Basic Fetal
Neurosonogram Cannot Exclude Encephalocele: Introducing Two Cases
فاطمه گلشنی، محبوبه شیرازی، شیرین ترابی،
فاطمه رحیمی شرباف، فرزانه نظری
A Case Report of Complete Resolution of Nonimmunological Hydrops Fetalis
Without Known Etiology
فاطمه گلشنی، محبوبه شیرازی، نرگس نهاوندی،
فاطمه رحیمی شرباف، محمدرضا زرکش
A Mother with A Tumour Close To Her Heart:
A Case Report on the Management of a Thymoma in Pregnancy
,Yurkdes Aran Sittampalam
,Nicole AshaThayaparan
,Narasimman Sathiamurthy
Muniswaran Ganeshan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد