فصلنامه علمی – پژوهشی JOGCR : دوره 6، شماره 3، پاییز 2021

عنوان مقالگردآورندگان
In vitro Fertilization Outcome in Patients with Polycystic Ovary Syndrome:
Role of Age and Maternal Body Weight
شهرزاد زاده مدرس، معصومه عباسپور،
مریم عنبرلویی، نیره رحمتی، مرضیه فتحی، زهرا نائیجی
Caesarean Myomectomy to Prevent Immediate or Interval Myomectomy,
Hysterectomy and Postpartum Hemorrhage
M. Madhubala , Mansi Shukul, C. Kasthuri
The Association between Hypercholesterolemia and Reduced Bone Density in
the Femoral Head and Lumbar Spine Using Dual-Energy X-Ray
Absorptiometry in Postmenopausal Women
فاطمه کیخا، مهناز ویزیان
Accuracy of the Anterior Uterocervical Angle in Predicting the Transvaginal
Cerclage Failure to Prevent Spontaneous Preterm Birth Relative to the
Cervical Length in Sonography
خدیجه رضایی کیخایی، لیلا رضایی کهخا،
زهرا شهرکی، سایرو اثباتی،مهدی افشاری،
عاطفه کمالی، محبوبه شیرازی، مریم مشفقی
Comparison of Awareness Level about Breast Cancer Risk Factors,
Presentations, and Screening Rules and Tools: A Cross-sectional Study on
General Female Population
عاطفه مریدی،سودابه محمودی، نیره رحمتی،
مرضیه فتحی، زهرا نائیجی
Efficacy and Safety of Cervical Pessary in Decreasing the Preterm Labor in
Symptomatic Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial
زهرا نائیجی، صالحه حیدری، ملینا بهار،
معصومه میرزامرادی، عاطفه مریدی
مرضیه فتحی
Comparison Between Pap smear, Colposcopy and Cervical Histopathology
Findings in Patients with Atypical Glandular Cells Results in Pap Smears
تاج السادات علامه، مریم دهقان
Tendency Toward Cesarean on Maternal Request in Fear of Sexual
Dysfunction
شیوا حدادیان پور، نسیم سنجری،
معصومه فلاحیان
Evaluation of the Combination of HbA1C with Hematocrit for Early
Screening of Gestational Diabetes Mellitus
علیرضا نوروزی،مهسا سیاوشی،فاطمه نوروزی
مریم طلایه، سمیه نوعی تیمور داش
Malignant Pericardial Effusion Secondary to Ovarian Adenocarcinoma
Presenting with Cardiac Tamponade: A Case Report
Hemant Kumar Sharma
Bleeding Diathesis or Prothrombotic State, Which One Predict the COVID-19
Prognosis in Pregnancy?
مریم دهقان، ندا ابراهیمیان،
لیلا موسوی سرشت
Squamous Cell Carcinoma in the Shadow of the Mature Cystic Teratoma of
the Ovary: A Case Report
فاطمه شفیع زاده، سارا بابازاده،
فاطمه نصیری امیری،
احمد رضا شفیع زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد