نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران زمستان 1400


عنوان مقالهگردآورندگان
تاثیر سـن در زمـان جراحی و عـود اندومتریومـای تخمدانی پـس از جراحی محافظـه کارانـه: متاآنالیز شـامل 3125 بیمار دکتر شهلا نوری اردبیلی
خونریزی پس از زایماندکتر نوشین اشراقی
سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجواناندکتر زهرا حیدر
فاطمه جاهد
فلج ارب و دیستوشی شانه: طب مبتنی بر شواهددکتر مریم کاشانیان
پروالپــس بندنــاف :بــاز بینــی مجــدد تعاریــف و
اداره آن
دکتر پریسا مقتدایی
آسپرین و هپارین در حاملگیدکتر مریم مشفقی
ایموسل و حاملگیدکتر مریم مشفقی
تمـاس داخـل رحمی بـا ۱۷ آلفا هیدروکسـی پروژسـترونکاپـروات و خطـر سـرطان در فرزنداندکتر نرگس نهاوندی
متابولیک دیس فانکشن در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک دکتر روشن نیکبخت
مدیریت خون بیماران در بخش زنان و زایماندکتر علی اکبر پورفتح اله
بیتا دیوسالار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

لینک های مرتبط

© کپی رایت ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط تیم طراحی فروزنده آسمان یزد