عنوان سخنرانینام سخنران
سقط جنین قانونیدکتر آسیه جعفری
روش های تهاجمی بررسی جنیندکتر رحیمی شعرباف
تراتولوژیدکتر وحید یزدی
آزمایشات بیوشیمیایی سلامت جنین سه ماهه اولدکتر وجیهه مرصوصی
آزمایشات بیوشیمیایی سلامت جنین سه ماهه دوم
کنترل فرد دیابتیکدکتر سید عادل جاهد
هورمون تراپی در آمنورهدکتر مهدی زاده
منوراژی
PCO و لاپاراسکوپیدکتر شهلا چایچیان
هیرسوتیسمدکتر اکبریان
PCO در دختران جوان دکتر وحید یزدی
هیپرتروئیدی و حاملگیدکتر ن. محمدی
ترومبوسیتوپنیدکتر رضوی
آمنوره با منشاء رحمیدکتر هرمز دبیر اشرافی
بیماری خونریزی دهنده ارثی فون ویل برانت در میان زنان مبتلا به منوراژی (کلیات)
بیماری خونریزی دهنده ارثی فون ویل برانت در میان زنان مبتلا به منوراژی (علائم بالینی)دکتر محمدرضا بقائی پور
بیماری خونریزی دهنده ارثی فون ویل برانت در میان زنان مبتلا به منوراژیدکتر قاسم رستگار لاری
آنمی (تعریف، انواع، تشخیص)دکتر برنا
آنمی های اکتسابیدکتر ریحانه پیرجانی