در مورد ما بیشتر بدانید.

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران (نایگو)، انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در جهت ارتقاء سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون شش دوره انتخابات برگزار نموده است.

مجموعه های در حال همکاری

کنگره بین المللی
انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران (نایگو)، انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در جهت ارتقاء سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون شش دوره انتخابات برگزار نموده است.
اهداف کلی انجمن به شرح زیر می باشد:
۱. بالابردن ارتقا سطح علمی اعضا به دستیابی به آخرین تکنولوژی درمان همراه با مطالعات و تحقیقات در زمینه علم زنان و زایمان و نازائی.
۲. دفاع از حقوق صنفی کلیه متخصصین عضو و پیشبرد اهداف انجمن.
۳. آشنایی و آموزش عمومی و گسترش علم زنان و زایمان و نازائی بصورت علمی و عملی به طریق ارائه مقالات در مجلات و روزنامه ها و رسانه های گروهی 

مقالات علمی زنان و زایمان

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران (نایگو)، انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در جهت ارتقاء سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون شش دوره انتخابات برگزار نموده است.

مزایای عضویت در انجمن

مهمترین عضویت در انجمن زنان این است که می تواند به شما کمک کند تا شما از خدمات بیشتری استفاده  کنید.

آنچه در مورد ما می گویند

آخرین اخبار

اعضا انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.