تاریخچه و اهداف انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران (نایگو)، انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در جهت ارتقاء سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون شش دوره انتخابات برگزار نموده است.

ماموریت ما

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران (نایگو)، انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در جهت ارتقاء سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون شش دوره انتخابات برگزار نموده است. اهداف کلی انجمن به شرح زیر می باشد:

۱. بالابردن ارتقا سطح علمی اعضا به دستیابی به آخرین تکنولوژی درمان همراه با مطالعات و تحقیقات در زمینه علم زنان و مامایی و نازائی.

۲. دفاع از حقوق صنفی کلیه متخصصین عضو و پیشبرد اهداف انجمن.

۳. آشنایی و آموزش عمومی و گسترش علم زنان و مامایی و نازائی بصورت علمی و عملی به طریق ارائه مقالات در مجلات و روزنامه ها و رسانه های گروهی.

۴. دعوت از اساتید و متخصصین ایرانی و بین المللی و برگزاری سمینارها و کنگره ها و پانل های علمی در ارتباط با شناخت بیشتر و پیشرفت در زمینه زنان و مامایی و نازایی.

۵. برگزاری همایش در جهت ارائه پیشرفت های علمی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی جدید.

۶. همکاری با دولت خدمتگزار و ارائه پیشنهادات سازنده در امر تعادل و بهبود تنظیم خانواده و یاری رساندن به وزارتخانه های دست اندرکار جهت پیشگیری از تولد نوزادان ناقص و عقب مانده ذهنی و تالاسمی ماژور و سایر مشکلات دیگر.

۷. توسعه و گسترش مراکز تخصصی زنان و مامایی و نازائی در جهت کاهش اعزام بیمار به خارج از کشور.

۸. پیشنهاد تعرفه های درمانی مناسب و ارائه به مراجع ذیربط.

۹. انتشار بولتن و مجله علمی و تخصصی زنان و مامایی و نازائی.

۱۰. همکاری و مساعدت در جهت آموزش و دستیابی به روش های نوین درمانی.

۱۱. همکاری و مساعدت در جهت آموزش دستیاری رشته تخصصی زنان مامایی و نازائی.

۱۲. همکاری با وزارت متبوع در جهت انتخاب دستیار و گزینش اصلح دستیاری براساس نیاز جمعیتی. 

۱۳. همکاری با وزارت متبوع در جهت توزیع عادلانه متخصصین زنان و مامایی و نازائی براساس جمعیت تحت پوشش

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران انجمنی است صنفی، علمی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین زنان و زایمان و نازایی کشور فعالیت میکند. این انجمن از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی به ثبت رسیده است و تا کنون پنج دوره انتخابات برگزار نموده است.

چه کاری انجام داده اید

ما استفاده می کنیم طراحی و فن آوری استفاده بهینه از رسانه های اجتماعی به کارآفرینان

علی طباطبایی – Founders

اعضا هییت مدیره انجمن

7-JPG
دکتر سودابه کاظمی اسکی ریاست انجمن
6-JPG
دکتر فاطمه محمدنجار نایب رییس انجمن
5-JPG
دکتر مریم میر پور دبیرانجمن
4-JPG
دکتر سوسن عزیزمحمدی خزانه دار